Tuis Artikels/Preke Gebeurtenise Skakels Advertensies My Eie Bladsy Administrasie
694 besoekers vandag, 729 bladsye vertoon
Welkom ! Login
DIE HERE IS MY HERDER
 
DIE HERE IS MY HERDER
Psa 23:1-6 'n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. 4 Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. 5 U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor. 6 Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.
Psa 23:1-6 A Psalm of David. Jehovah is my Shepherd; I shall not want. 2 He makes me to lie down in green pastures; He leads me beside the still waters. 3 He restores my soul; He leads me in paths of righteousness for His name's sake. 4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; for You are with me; Your rod and Your staff, they comfort me. 5 You prepare a table for me in the presence of my enemies; You anoint my head with oil; my cup runs over. 6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life; and I shall dwell in the house of Jehovah forever.


As we read this psalm we find that God is the same yesterday, today and forever. In this Psalm we find the different characteristics of the God we serve through the different Scriptural Names of Him. Here are a few Names of God found in Psalm 23.

1. Jehovah Raha
Die HERE my herder - The LORD my shepherd

Die HERE is my herder - The LORD is my Shepherd

Joh 10:11 Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.
Joh 10:11 "I am the good shepherd, who is willing to die for the sheep. (GNB)


2.Jehovah Jireh
Die HERE sal voorsien - The Lord will provide

niks sal my ontbreek nie - I shall not want

Joh 10:10 Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.
Joh 10:10 A thief comes to steal, kill, and destroy. But I came so thatmy sheep will have life and so that they will have everything they need. (GW)

Psa 37:25 Noen. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie.
Psa 37:25 I am old now; I have lived a long time, but I have never seen good people abandoned by the LORD or their children begging for food.


3. Jehovah Shalom
Die HERE ons vrede - The LORD our peace

Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen - He makes me to lie down in green pastures; He leads me beside the still waters

Fil 4:7 En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.
Phil 4:7 And the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. (MKJV)


4. Jehovah Rapha
Die HERE ons Geneesheer - The LORD our Healer

Hy verkwik my siel - He restores my soul

Psalms 147:3 Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde.
Psalms 147:3 He heals the broken-hearted, and binds up their wounds. (MKJV)


5. Jehovah Tsidkenu
Die HERE ons Geregtigheid - The LORD our Righteousness

Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil - He leads me in paths of righteousness for His name's sake

2 Kor 5:21 Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.
2 Cor 5:21 For He has made Him who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him.


6. Jehovah Shamah
Die HERE is daar (met ons) - The LORD is there (with us)

Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my - Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; for You are with me

Jos 1:5 Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.
Jos 1:5 No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not fail you nor forsake you. (MKJV)


Jehovah M’Kadesh
Die HERE my Heiligmaker (Salwer) - The LORD my Santifier (Anointer)

U maak my hoof vet met olie - You anoint my head with oil

Luk 4:18-19 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; 19 om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.
Luk 4:18-19 "The Spirit of the Lord is on Me; because of this He has anointed Me to proclaim the Gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim deliverance to the captives, and new sight to the blind, to set at liberty those having been crushed, 19 to proclaim the acceptable year of the Lord."


As jy die HERE Jesus in jou lewe nodig het, nooi Hom in, want Hy is ons groot Herder.
Miskien sit jy met een van die volgende situasies:
1. Jy voel niemand gee om nie en jy behoort nêrens nie. Jy is nie gelukkig met jou lewe nie. Nooi Jesus in jou lewe in as die Herder wat vir jou omgee.
2. Miskien het jy nood in jou finansies of behoefte aan kos in die huis, of jou kinders het klere nodig. Vertrou Hom as jou Voorsiener wat vir jou sal sorg.
3. Jy is dalk deur ‘n moeilike tyd en mense het jou teleurgestel of seer gemaak, of jy is deur diep waters in jou lewe. Nooi vir Jesus in as jou Vrede.
4. Is jou hart stukkend? Bloei jy binne in jouself? Plaas jou geloof in Jesus Christus as die Geneesheer van jou siel.
5. Het jy gefaal? Het jy sonde gedoen waar jy sukkel om vergifnis te aanvaar? Die duiwel beskuldig jou elke dag dat jy ‘n mislukking is. Aanvaar ons Koning Jesus as jou geregtigheid, die Een wat reeds die prys betaal het vir jou sonde en jou vrygekoop het, sodat jy God die Vader kan nader sonder sonde, omdat Jesus jou geregtigheid is.
6. Is jy moontlik alleen? Al is jy tussen mense, voel jy so alleen. Jy gaan deur donker tye en niemand verstaan nie. Dit voel vir jou of die dood vir jou loer. Jy het miskien gedink aan selfmoord? Soek Jesus vandag want Hy is nie ver nie. Jy sien Hom net nie raak nie, maar Hy is is daar by jou. Hy wag net dat jy Hom aanroep as die God met jou.
7. God het vir elkeen van ons ‘n doel en ‘n plan in die lewe. Al dink jy nie so nie, die waarheid is dat God jou nie op aarde geplaas om net asem te haal nie. Hy het ‘n doel met jou lewe. Roep Hom aan as die Een wat jou kan salf sodat jy in jou roeping kan inbeweeg. Hy wil jou salf, Hy wag net vir jou om bereidwillig te wees.

God is so lief vir jou. Gaan sit stil en lees Psalm 23 weer oor en beleef hoe Hy jou vul met Homself deur Sy kosbare Heilige Gees.

Hy wag nou vir jou om Hom aan te roep in jou tyd van nood.
 
 Tuis   Artikles/Preke   Gebeurtenise   Skakels   Advertensies   My Eie Bladsy   Administrasie 

Webwerf (C) 2005 deur Kainos Aanbiddingsentrum