Tuis Artikels/Preke Gebeurtenise Skakels Advertensies My Eie Bladsy Administrasie
649 besoekers vandag, 674 bladsye vertoon
Welkom ! Login
AANBIDDING deur Pastoor Michael van Blerk
 
DIE VERSKIL TUSSEN LOFPRYSING EN AANBIDDING
Daar is n verskil tussen lofprysing en aanbidding.
Lof gaan oor wat die Here vir ons gedoen het, en aanbidding gaan oor wie Hy is, m.a.w. jy loof en prys die Here oor wat Hy vir jou gedoen het, en jy aanbid Hom vir wie Hy is.
Om te loof is om goed te praat van iemand; om waardering uit te spreek, om te komplimenteer, om te verhef.
Om te aanbid is om respekvolle agting uit te spreek; om laag te buig voor die Een wie jy aanbid. Dit is n diepe oordenking en besining oor die grootheid en waardigheid van God.
Dit is moontlik om ander mense te prys oor iets wat hulle gedoen het of oor n prestasie wat hulle behaal het, maar ons kan nie n ander mens aanbid nie. God is alleenlik waardig om aanbid te word. Hy is die alleenwyse God en ons aanbid Hom vir wie Hy is.
Matt 4:10 AOV Toe s Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

AANBIDDING
Joh 4:19-24 AOV Die vrou s vir Hom: Here, ek sien dat U 'n profeet is. 20 Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle s dat die plek waar ons behoort te aanbid, in Jerusalem is. 21 Jesus s vir haar: Vrou, glo My, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. 22 Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. 23 Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom s aanbid. 24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Hoe moet ons aanbid?
20 Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle s dat die plek waar ons behoort te aanbid, in Jerusalem is.
Vrou vra: moet ons so of so aanbid?
Harde musiek of sagte musiek?
Orkes of pyporrel?
Watter metode is reg?
Geen metode is reg of verkeerd. Alles hang af van ons hartsgesindheid. Aanbid ons in gees en in waarheid, is die vraag wat ons moet vra.

Aanbidding is vir God
23 Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid;
Verkeerde vraag: Het ek die aanbidding geniet?
Regte vraag: Het God die aanbidding geniet?
Ware aanbidding is nie gefokus op die skepping nie, maar op die Skepper.
Ek wil h julle moet ontspan en die aanbidding geniet. ???????
In kerk aanbiddingspan en pastoor is vermakers op n verhoog, en die res is die verhoor.
Verkeerd! Ons is die vermakers en God is die verhoor.
Omdat ons dit agterstevoor het, soek ons wat aanbidding vir ons voorhou i.p.v. wat dit vir God inhou.

Aanbidding is n gesindheid van ons hart
23 Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid;

Die volk het God aanbid deur godsdienstig te wees, maar nie met hulle harte nie. God was verseker nie tevrede nie.
Jes 29:13 AOV En die Here het ges: Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en My eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My hou, sodat hulle vrees vir My 'n aangeleerde mensegebod is,
Isa 29:13 (NIV) The Lord says: "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men.
Isa 29:13 MSG The Master said: "These people make a big show of saying the right thing, but their hearts aren't in it. Because they act like they're worshiping me but don't mean it,


Wat die Here van ons soek, is om ons monde en ons harte in eenheid te kry sodat ons Hom kan aanbid. Dan kan ons reageer soos Dawid:
Psa 19:14 AOV (19:15) Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my verlosser!

Aanbidding gebeur binne in jou
Psa 122:1 AOV 'n Bedevaartslied. Van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my ges het: Laat ons na die huis van die HERE gaan!

Dit was Ou Testamenties om aanbidding te bring na die tempel of tabernakel van die Here. In die Nuwe Testament is die plek van aanbidding binne in ons.
1 Kor 6:19 AOV Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?

Heb 3:6 AOV maar Christus as Seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou.


Ons aanbid God vanuit ons harte wat binne in ons liggaame is. Ons liggaame reageer op wat ons hart doen en dan word ons aanbidding n spontane fisiese uitbeelding. Dit begin in ons harte en eindig in liggame. Ons liggame volg ons harte.

Die volgende is belangrik om te verstaan:
a) Commitment. (toewyding)
Aanbidding het n prys
People want foreplay with God but they make sure that they have enough contraceptives because they want to enjoy the pleasure, but they do not want to conceive. The reason is that conception includes uncomfort, pain, commitment and responsibility to raise the child that you have given birth to.
Intimacy without commitment is whoredom
Intimiteit sonder toewyding is hoerery.
Plesier sonder toewyding is hoerery.

Daar is tye wat ek nie lus is vir aanbidding nie. Dan moet ek myself onder die commitment bring om my hart uit te sorteer en te aanbid.

Daar is n prys om te betaal. Kom ons kyk na die lewe van Abraham.
God gee vir Abraham n belofte en Hy vervul dit deur Isak wat gebore word.
Gen 17: 19 Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou n seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom oprig as n ewige verbond vir sy nageslag n hom.

Dan kom God en vra van hom dit wat die kosbaarste was.
Abraham is bereid om dit wat die kosbaartse is, terug te gee aan God.
Abraham is bereid om die God se belofte terug te gee.
Hy is bereid om dit waarvoor hy sy hele lewe op gewag het, terug te gee.
Dan kyk ons na die eerste keer in die Bybel wat die woord aanbid verskyn.
Gen 22:5 AOV En Abraham s aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel; ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom.
Verhouding sonder commitment is net hoerery.
Soos huwelik: Mans sal julle n vrou wil h wat getrou is 90% van die tyd? Of anders om?

Daar is n storie oor n vark en n hoender wat saam die straat af stap. Hulle stap verby n advertensie bord wat n ontbyt adverteer vir die behoeftiges. Die hoender s vir die vark, Ek en jy moet spek en eiers skenk vir hierdie ontbyt. Die vark antwoord, Nie so vinnig nie. Vir jou sal dit net n bydra wees, vir my n totale oorgawe.

Dis die verskil tussen aanbidding met en sonder toewyding (commitment).

God soek aanbidders vs 23b
23 Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom s aanbid.

God se o beweeg deur die wreld en Hy soek ware aanbidders. Sy beroep op ons is om nader te kom. Ons moet na Hom toetree.
God wil h ons moet nader kom.
Heb 10:21-22 AOV en ons 'n groot Priester oor die huis van God het, 22 laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.

Jak 4:8 AOV Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!


Wat wonderlik is van God, elke tree wat ek gee, gee Hy n tree. Ek kan net klein treetjies gee, maar Hy gee groot tre.

Hy soek net jou bereidwilligheid en jou geloof om na Hom te nader. Verder sal Hy die groot tre gee.

Wil jy nie vandag in geloof, jou hart rig op God en Hom begin aanbid nie? Kyk en beleef wat vir jou sal doen!
 
 Tuis   Artikles/Preke   Gebeurtenise   Skakels   Advertensies   My Eie Bladsy   Administrasie 

Webwerf (C) 2005 deur Kainos Aanbiddingsentrum