Tuis Artikels/Preke Gebeurtenise Skakels Advertensies My Eie Bladsy Administrasie
106 besoekers vandag, 120 bladsye vertoon
Welkom ! Login
SOEK GOD DEUR VAS EN GEBED deur pastoor Michael
 
DIE BYBELSE VAS IS OM JOU TE WEERHOU VAN KOS VIR N GEESTELIKE DOEL.

Ons woord vir die jaar is:
Hos 10:12 Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in oor-eenstemming met die liefde; braak vir julle n braakland, want dit is tyd om die HERE te soek, totdat Hy kom en geregtigheid oor julle laat ren.

Ons het gevoel om hierdie jaar te begin deur die HERE te soek deur 21 dae te vas en te bid.

Wanneer jy vir God soek deur te vas en te bid, gee jy God die reg om die rigting te stel vir jou hele jaar.

Redes om te vas:
1. Om n vars aanraking te ontvang van God
2. Om God te soek vir n dieper, meer intieme en kragtige verhouding met Hom
3. Om God se stem meer duidelik te hoor
4. Om God se wil te soek vir jou lewe
5. Om tyd te maak om jou droom wat binne in jou is met God te deel
6. Om spesifiek te bid vir ons gemeente vir God se leiding en planne
7. Om intersessie te doen vir ons land, ons gemeenskap en geliefdes
8. Om te bid vir n vriend of geliefde wat redding en verlossing nodig het
9. Om verlossing te kry van bindings in jou lewe wat jou gevangene hou
10. Om te bid vir enige ander saak waarvoor jy wil, of wat God vir jou wys

Jy het nie nodig om te vas vir bogenoemde redes nie, maar om te vas help jou om te fokus en gee krag aan jou gebede.

In die volgende Srifgedeelte praat die HERE met ons oor die vas wat Hy verkies.

Jes 58:6-9 Is dt nie die vas wat Ek verkies nie: dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek? 7 Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie? 8 Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uit gaan, die heerlikheid van die HERE jou agterhoede wees. 9 Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal s: Hier is Ek! As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord,

1. Vas om vry te kom van verslawing v. 6

2.Vas om oplossings v. 6

3.Vas vir herlewing en redding van siele v. 6

4.Vas om oorwinning te kry oor denke en emosionele probleme v. 6

5. Vas om fisiese behoeftes van ander te voldoen v. 7

6. Vas vir duidelike rigting in besluitneming v. 8

7.Vas vir gesondheidsredes en genesing v. 8

8. Vas vir n meer regverdige lewe en getuienis v. 8

9.Vas vir die heerlikheid van God en beskerming v. 8b

10.Vas om God te soek God v.9


DIE TIPE VAS WAT JY KIES IS TUSSEN JOU EN DIE HERE. HY SAL JOU EER VIR DIE OFFER WAT JY BRING.

Volle Vas Drink net vloeistowwe.

Die Danil Vas Eet nie vleis, suiwelprodukte, suurdeeg produkte (brood, ens.) en eiers nie. Eet vrugte, groente en dit wat uit die grond kom.

Gedeeltelike Vas n Gedeeltelike vas is van 6:00 vm tot 6:00 nm of van sonop tot sononder. Hierdie vas kan n volle of n Danils vas wees.

Mat 6:16-18 En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie; want hulle mismaak hul gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar Ek s vir julle, hulle het hul loon weg. 17 Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, 18 sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.

Mat 9:14-15 Daarna kom die dissipels van Johannes na Hom en s: Waarom vas ons en die Farisers dikwels, maar u dissipels vas nie? 15 En Jesus s vir hulle: Kan die bruilofsgaste dan treur so lank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas.

Hand 13:2-3 En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees ges: Sonder nou Brnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het. 3 En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgel het, laat hulle hul gaan.


Ons wil jou aanmoedig om die HERE te soek in gebed oor jou vas. Vra die HERE om jou te wys hoe jy moet vas en om jou daagliks te wys waarvoor jy moet bid.

Mat 6:33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
 
 Tuis   Artikles/Preke   Gebeurtenise   Skakels   Advertensies   My Eie Bladsy   Administrasie 

Webwerf (C) 2005 deur Kainos Aanbiddingsentrum